bezwiedny


bezwiedny
bezwiedny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_7}}'będący poza świadomością, wykonany bez udziału świadomości; instynktowny, automatyczny, niezamierzony, odruchowy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bezwiedny gest. Bezwiedny odruch. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bezwiedny — «występujący, wykonany bez udziału świadomości; nieświadomy, machinalny, odruchowy» Bezwiedny ruch, uśmiech. Czuć do kogoś bezwiedną niechęć, bezwiedne zaufanie …   Słownik języka polskiego

  • automatyczny — 1. «będący automatem; wykonany za pomocą automatu; samoczynny, mechaniczny» Obrabiarka automatyczna. Urządzenie automatyczne. Regulacja automatyczna. Broń automatyczna. Spawanie automatyczne. 2. «działający lub powstający bez udziału świadomości… …   Słownik języka polskiego

  • bezwiednie — przysłów. od bezwiedny Zrobić komuś bezwiednie przykrość …   Słownik języka polskiego

  • instynktowny — «będący przejawem instynktu, wypływający z instynktu; odruchowy, bezwiedny, mimowolny» Instynktowna czynność. Instynktowne działanie. Instynktowny ruch, strach …   Słownik języka polskiego

  • machinalny — «automatyczny, bezwiedny, odruchowy» Machinalny gest. ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • mechaniczny — 1. «dotyczący mechaniki, działający, powstały na zasadzie praw mechaniki» Uszkodzenie mechaniczne. ∆ fiz. Energia mechaniczna «energia związana ze zmianami położenia ciała oraz z samym położeniem ciała względem innych ciał» ∆ Koń mechaniczny… …   Słownik języka polskiego

  • mimowiedny — książk. «nie uświadamiany, powstający niezależnie od czyjejś myśli i woli; bezwiedny, mimowolny» Mimowiedna niechęć do kogoś …   Słownik języka polskiego

  • mimowolny — mimowolnyni «taki, który stał się kimś niezależnie od swej woli; powstały, wykonany mimo woli lub wbrew woli; bezwiedny, nieumyślny» Mimowolny ruch. Mimowolna strata. Mimowolny sprawca wypadku. Mimowolny winowajca …   Słownik języka polskiego

  • nieświadomy — nieświadomymi a. nieświadom (tylko w funkcji orzecznika w zn. 1) 1. «nie uświadamiający sobie czegoś, nie zdający sobie z czegoś sprawy» Nieświadomy a. nieświadom niebezpieczeństwa. Była nieświadoma tego, co ją czeka. 2. «powstały bez udziału… …   Słownik języka polskiego

  • automatyczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o mechanizmie, urządzeniu: zdolny do samoczynnego włączenia się, działania i regulacji; mechaniczny, samoczynny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Automatyczny… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień